About BEE

BEE is a 100% Belgian energy company, founded in 2010 by three experienced energy entrepreneurs and owned by the management and strong family shareholders. With its own green heat plants and wind and solar parks, BEE supplies its customers with locally generated energy.

BEE stands for Belgian Eco Energy and wants to offer local energy solutions under the best conditions and thus assist companies in achieving their sustainability goals.

The shortest chain!
The BEE honeycomb

With its revolutionary business model, BEE explicitly targets companies that either have their own space for the production of sustainable energy, or want to make an impact with new installations at another location in Belgium (CPPA).

The locally generated electricity and heat is injected directly into your company. Any surplus, supplemented with surpluses from other sites, is fed back into the grid. This model results in a network of local production sites, each responsible for sustainable and clean energy production. A bit like a honeycomb...

Shortest chain energy = renewable, recognisable and traceable!

De drivers van BEE!

BEE Belgian

BEE is Belgisch. 100%.
BEE staat voor Belgian Eco Energy en biedt lokale energieoplossingen aan de beste voorwaarden. Zo staan we bedrijven bij in hun verduurzaming.

Als energiebedrijf zag BEE het (zon)licht in 2010. BEE is een mix van ervaren ondernemers in de energiesector met sterke familiale wortels en natuurlijke energie van hier, voor bedrijven van hier. BEE heeft eigen groene warmtecentrales en windparken. Zo voorziet het haar klanten van lokaal opgewekte Belgische energie.

BEE passionate

Passie voor energie. Die stroomt eraf. We weten wat speelt op de energiemarkt en zijn vastberaden om bedrijven een duurzamere toekomst te garanderen. Onze expertise is onze passie. En zo zetten we de wereld in transitie met innovatieve en ondernemende ideeën.

Die ideeën draaien rond hernieuwbare energie: zon, wind, bio en groene warmte. BEE ontwikkelt, financiert, bouwt en baat hernieuwbare energie-installaties uit en levert de opgewekte groene energie aan lokale bedrijven.


BEE bold

Elk nieuw idee staat aanvankelijk geïsoleerd. Pas veel later noemen ook anderen het uniek. Gewaagd. Bold. Pionier zijn begint altijd met een eenzame tocht op paden waar niemand ooit is geweest. Ook dat is ons verhaal. Het is een verhaal van doorzetten. Doorzetten richting een meer duurzame wereld.

BEE visionary

BEE is visionair. Ons businessmodel is er voor bedrijven die even visionair zijn. Bedrijven die ofwel zelf plaats hebben voor eigen productie van duurzame energie, ofwel impact willen maken met nieuwe installaties, en dat op een andere locatie in België.

De lokaal opgewekte elektriciteit en warmte is groen. Want groen, dat is de toekomst. Bij BEE omarmen duurzaamheid, innovatie en industrie elkaar. De energie die we opwekken wordt geïnjecteerd of gaat onrechtstreeks naar uw bedrijf en eventuele overschotten worden terug in het net geïnjecteerd. Ons model resulteert in een netwerk van lokale installaties die elk instaan voor duurzame en zuivere energieproductie.

En zo draait uw bedrijf binnenkort dankzij kortste keten energie. Hernieuwbaar. Herkenbaar. Traceerbaar.

Executive Committee

Discover our whole team
  • Supply
  • Production
  • Development
Chief Executive Officer

Michael Corten

  • Production
  • Development
Chief Development Officer

Christophe Surleraux

  • Supply
  • Production
  • Development
Chief Operating Officer

ing. Vicky Buyse

Ready for a collaboration with BEE?

BEE has all the technical and financial expertise in-house with a proven track record in renewable energy sources such as heat, sun, wind and bio.

I want to work together!

This website uses cookies

This website uses cookies to improve the user experience.

Adjust cookie preferences

Cookie policy
Adjust cookie preferences

Your browser is not supported. Update your browser for more security, speed and to make the most of this site.