BEE
Van houtafval tot hernieuwbare energie: de Bio Energy Base in Gent

Van houtafval tot hernieuwbare energie: de Bio Energy Base in Gent

bullet

20 MW groene stroom

Energie voor 50.000 huishoudens

bullet

150.000 ton

Niet-recycleerbaar hout omgezet in energie op jaarbasis

bullet

88.000 ton

minder CO2 in vergelijking met een klassieke centrale op jaarbasis

bullet

174

Energieproductie die goed is voor het equivalent van 174 wind turbines

Gent ontwikkelde zich in de middeleeuwen tot handelscentrum. Sindsdien verbindt een haven de stad met de Noordzee. Om te kunnen blijven groeien, verhuisde die op termijn van het centrum naar het noorden van Gent. Vandaag is het een gebied dat zich over 60 kilometer uitstrekt en België met Nederland verbindt.

De haven van Gent is een vitaal onderdeel van de Vlaamse economie. Haar infrastructuur weerspiegelt de opgang en neergang van de verschillende industriële revoluties. Dat gebeurt nu opnieuw, doordat een oude, donkere kolenterminal getransformeerd wordt tot de thuishaven van de Bio Energy Base Gent. Een mijlpaal in een nieuw economische tijdperk, aangedreven door hernieuwbare energie.

De Bio Energy Base Gent bereikte haar eerste voltooiingsfase in 2021. Deze basis van hernieuwbare energiebronnen bezit de kracht om het volledige DNA van de Gentse havenindustrie te veranderen.

Een circulaire aanpak voor houtafval

De Bio Energy Base is ontwikkeld door en eigendom van Belgian Eco Energy (BEE). Cofinanciers zijn het Londense investeringsfonds Equitix, de National Westminster Bank en de Belgische coöperatieve Zonneberg. Het is dus een 100% privaat project.

De Bio Energy Base zet biomassa om in elektriciteit, stoom en warmte. Ze geeft niet-recycleerbaar hout een nieuw leven, door hernieuwbare energie te creëren voor de industrie. Elke stap in het proces steunt op een circulaire aanpak.

Hernieuwbaar? Ja, want biomassa wordt wereldwijd beschouwd als een koolstofneutrale energiebron. Door fotosynthese capteren bomen hun hele leven lang CO2. Alleen die hoeveelheid, en niks meer, wordt vrijgelaten bij de verbranding. Daar zit het verschil met fossiele brandstoffen.

Bovendien krijgt hout niet zomaar het etiket “niet-recycleerbaar”. Het Vlaams afvalstoffenagentschap OVAM voert een strenge selectie door. Pas daarna wordt het hout vrijgegeven als niet te recupereren afval.

Dat betekent concreet dat elke snipper hout die wordt omgezet in energie, gered wordt van een zeker einde ergens op een stort. De Bio Energy Base zet dit afval - een zeker verlies voor milieu en economie - om in groene energie voor de industrie.

Ook het transport van en naar de centrale is op duurzame leest geschoeid. Geen enkel stuk hout reist meer dan 250 kilometer, en die reis verloopt grotendeels via de binnenvaart. Alles wordt verzameld in België, Nederland en Luxemburg.

Hernieuwbare energie dankzij rookgasbehandeling

Het houtafval wordt aangevoerd via de korte keten, is niet-recycleerbaar en als brandstof koolstofneutraal. Maar ook de output van de Bio Energy Base is gericht op maximale efficiëntie, terwijl het aan de meest strenge lucht- en waterkwaliteitsnormen voldoet.

De voornaamste verklaring voor de extreme energie-efficiëntie zit ‘m opnieuw in de korte keten. De Bio Energy Base levert alle warmte en stoom die tijdens het proces wordt gecreëerd aan nabijgelegen bedrijven. Niets gaat verloren door tijdelijke opslag of transport.

In de regel zijn partikels en fijn stof schadelijke restproducten bij elk verbrandingsproces. Dankzij een hypermoderne rookgasbehandeling, een verfijnd filterproces, worden al deze schadelijke stoffen eruit gefilterd. Zo wordt verhinderd dat ze in de atmosfeer of het water terechtkomen.

Wat uiteindelijk overblijft, is niets meer of minder dan as. En zelfs dit restproduct heeft het potentieel om te herrijzen. Samen met o.a. de Universiteit Gent verricht BEE onderzoek naar toekomstgerichte toepassingen van as in bijv. de bouwindustrie.


BEE heeft zich ook aangesloten bij de CCU North Sea Port, een consortium dat kennis deelt en doelen stelt om op grote schaal aan carbon capture te doen en koolstoftoepassingen te ontwikkelen.

Klaar voor een samenwerking met BEE?

BEE heeft alle technische en financiële expertise in huis met een bewezen track record in hernieuwbare engeriebronnen zoals warmte, zon, wind en bio. We bespreken graag samen de mogelijkheden voor uw project!

Contacteer ons

De website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren.

Cookievoorkeuren instellen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om het meeste uit deze site te halen.