BEE
De Bio Energy Base krijgt vorm: met veel warmte, stoom en stroom!

De Bio Energy Base krijgt vorm: met veel warmte, stoom en stroom!

De Bio Energy Base staat in de steigers. De werken schieten goed op, maar het wordt een race tegen de tijd om tijdig klaar te zijn tegen de vastgelegde timing. Covid 19 doet de werf natuurlijk geen deugd maar er wordt met man en macht gewerkt om deze krachtige centrale spoedig tot leven te brengen.

We brachten met Zonneberg een bezoekje aan de werf en konden kennis nemen van de kracht van mens en ingenieus vernuft om zo’n nieuwe fabriek tot leven te brengen.

We hebben op de werf een afspraak met Michaël Corten, de CEO van BEE, en wervende motor achter het project. Ook Noël D’hondt, één van de leidende figuren binnen Zonneberg, maar vooral ook de ingenieur die de Zonneberg in elkaar knutselde, is van de partij. Een kort verslag.

Michaël verwelkomt ons enthousiast in de corona-prove werfkeet naast de centrale in aanbouw. We kijken door het raam en zien een nieuwe fabriek verrijzen middenin de grootste kolenopslagplaats van Europa. Inderdaad, de GWC bevindt zich in het hartje van de Gentse kanaalzone, op de terreinen van Sea-invest. Daar verhandelt Ghent Coal company – tot zolang dat nog duren zal – wereldwijd jaarlijks duizenden tonnen kolen in alle maten en soorten. CEO Michaël Corten legt ons nog kort even uit hoe de Bio Energy Base zal functioneren.

Michaël Corten: “De centrale die wij bouwen, gaat drie dingen produceren: stroom, stoom en warmte. Het is de bedoeling dat we alle de drie producten kunnen leveren aan onze industriële buren, zo dicht mogelijk in de omgeving. Hiervoor zijn we samen met het havenbedrijf op zoek gegaan naar industriële spelers waarmee we een synergie kunnen uitbouwen. Dat is goed gelukt. Momenteel hebben we zelfs meer vraag naar warmte dan we kunnen leveren. Dat belooft. We moeten hierbij ook vooruit durven denken.

We gaan zowel warmte leveren aan bestaande industriële spelers als aan een nieuwe speler die zich vlakbij ons bedrijf gaat vestigen, en die innovatief bezig is met de productie van dierlijke eiwitten. De groene elektriciteit komt bij onze groene industriële klanten terecht, zij het via het electriciteitsnet. (BEE is erkend producent). Misschien doen we in de toekomst op deze site nog meer.”

Noël D’hondt: “Op vlak van verduurzaming van de elektriciteitsproductie zijn in Vlaanderen al grote stappen gezet, maar voor het valoriseren, het benutten en uitwisselen van warmte staan we zeker minder ver. Daar komen we nog maar aan het begin van een belangrijke transitie, want in Vlaanderen (maar ook elders) gaat nog ontzettend veel warmte – en dus energie- verloren. En die wordt in de toekomst, wanneer we de energietransitie echt vorm willen geven, een schaars goed.

Het aantal warmtenetten en het aantal projecten waarbij warmte wordt uitgewisseld krijgen nu stilaan vorm. Maar het blijft opletten want de warmtebron, die het geheel moet voeden moet duurzaam genoeg zijn. En er is nog geen helderheid hoe en wie de toch wel dure infrastructuur (pijpleidingen) zal bekostigen. Hoe verder de afstand, hoe duurder en dus onrendabeler dat die infrastrucuur wordt. Een directe nabijheid van een afnemer van warmte bevordert absoluut de rendabiliteit ervan. Het blijft dus voortdurend schakelen.

Maar zeker is dat in het kader van de energietransitie en het afzweren, op termijn van fossiele brandstoffen, deze overdracht van restwarmte alsmaar een grotere rol gaan spelen.”


‘Spelen de Covid beperkingen de bouw van de fabriek parten?’

Michaël Corten: “Onze aannemers werken vaak met buitenlandse werknemers. Ik moet er geen tekeningetje bij maken dat de coronamaatregelen serieuze uitdagingen met zich meebrengen. Het opmaken van werkplanningen is moeilijk en er moet voortdurend worden bijgesteld. Daarom laten we op dit moment ook geen bezoeken toe op de werf. Hopelijk daalt het aantal besmettingen, dan kunnen we bijvoorbeeld in juni of juli wel bezoeken toelaten. De Vlaamse overheid voorziet een mogelijkheid om uitstel te krijgen omwille van corona. En het kan zijn dat ook wij vertragingen oplopen. We hebben dat ook gemeld aan het betrokken kabinet, en zijn hierover in gesprek. Maar onze mensen doen er alles aan om binnen de termijnen van de voorziene planning te kunnen blijven, maar ook wij hebben helaas Covid niet in de hand. “

‘Er is heel wat te doen rond de emissie van stikstofoxides.’

Michaël Corten: “Onvermijdelijk komen bij het verbranden van hout NOX (stifstofoxides) vrij. Maar onze installaties behoren tot de meest geavanceerde in hun soort. Dit houdt in dat we alle noodzakelijke voorzorgen inzake alle emissies opnemen. Dit is overigens ook zo verplicht in onze omgevingsvergunning. We zuiveren in verschillende trappen. Eén onderdeel ervan is een installatie die de verbranding ontstane stikstofverbindingen uit de rookgassen zuivert. Inzake emissies blijven we ver onder de Europese grenswaarden. En we willen alle afvalstromen strikt onder controle houden.

‘Welke brandstof wordt er gebruikt?’

Michaël Corten: “De centrale draait op afvalhout van containerparken, binnen een straal van 200 km. We hebben een langlopend contract met het afvalbedrijf Renewi. Het afvalhout komt per schip of met de vrachtwagen naar onze opslaghal. Het overgrote deel komt per schip. We hebben 2 kranen in deze opslaghal die het materiaal via een transportband naar de centrale brengen.

‘Zal er voldoende hout zijn tijdens de exploitatieperiode?'

Michaël Corten: Ja natuurlijk. Renewi, die toch tot de topspelers in Europa behoort inzake afvalrecuperatie, kan ons dat garanderen. Die gegarandeerde aanvoer is overigens ook bepaald in ons contract.

‘De Bio Energy Base bevindt zich op een site waar energie uit het verleden gestapeld wordt. Toch wel wat symbolisch?’

Noël D’hondt: “Inderdaad, er is geen enkele plek in de Gentse kanaalzone waar je beter de energietransitie ziet dan hier. Ook waar nu de Bio Energy Base in opbouw is, lagen een paar maanden geleden nog komen kolen. Kolen die ondermeer dienden om de kolencentrale van Rodenhuize te voeden. Kolencentrales – zeker bij ons - zijn gelukkig verleden tijd . Zon, wind, biomassa, waterstof,…zijn de toekomst. “

We lopen, als bevoorrechte getuigen, nog even rond op de werf. Het is een indrukwekkende omgeving, zeker een bezoek waard. Spijtig genoeg kunnen er nog geen bezoeken plaatsvinden.

Hier kan verandering in komen, zo verzekert ons Michaël Corten. Natuurlijk moet de installatie eerst af zijn, en veilig genoeg voor bezoekers.

Wij, van onze kant, zijn er vast van overtuigd dat de GWC voor Zonneberg een mooie troef in onze projectenportefeuille zal zijn, en een absolute meerwaarde zal betekenen voor onze educatieve projecten. Want de jeugd bewust maken van de noodzaak van de o zo nodige energietransitie, daar doen we het toch een beetje voor. En de beste argumentatie hiervoor krijg je nog altijd via een bezoek !

Beloofd, zeker voor het najaar. We houden jou op de hoogte !

Je kan nog intekenen op aandelen van de Bio Energy Base. Meer info over deze aandelen vind je onderaan deze nieuwsbrief.

Klaar voor een samenwerking met BEE?

BEE heeft alle technische en financiële expertise in huis met een bewezen track record in hernieuwbare engeriebronnen zoals warmte, zon, wind en bio. We bespreken graag samen de mogelijkheden voor uw project!

Contacteer ons

Ook interessant

De start van de Bio Energy Base
Ontwikkelen
De start van de Bio Energy Base

4 mei 2020

De website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren.

Cookievoorkeuren instellen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om het meeste uit deze site te halen.