Energiedelen, heeft het zin?

  • Supply

Als klant van BEE wordt je verbruik echter afgerekend aan Belpex-uurprijzen, en geniet je wanneer de zon schijnt (en ook wanneer het waait) al van goedkope energieprijzen. Als je op dat moment injecteert, is je injectievergoeding gebaseerd op dezelfde Belpex-uurprijzen. Je doet met die dynamische energieprijzen eigenlijk al aan "energiedelen met de ganse markt". Je doet dus niet noodzakelijk een voordeel met energiedelen, en omdat je door deel te nemen aan energiedelen in een complexer systeem stapt, komen er extra kosten bij kijken, waardoor de oplossing mogelijk niet meer interessant is.

Waarom beweert men vaak dat je met energiedelen goedkopere energie bekomt? Waarom klopt dat (niet)?

Als men voorbeelden van energiedelen toont, zegt men vaak dat je voor je injectie (bijvoorbeeld) slechts 0,15 EUR/kWh ontvangt, terwijl je voor je afname wel 0,50 EUR/MWh betaalt. Dat kan kloppen indien je leverancier de tarieven baseert op bvb. maandgemiddelde energieprijzen. Door aan energiedelen te doen, koop je als klant dan een beperkter volume aan de hogere afnameprijs.

Daarbij is het echter van belang te weten dat je energieleverancier op de energiemarkt de nodige energie niet aankoopt aan maandgemiddelde energieprijzen, maar aan uurprijzen. Als een klant aan energiedelen doet, moet de energieleverancier verhoudingsgewijs meer energie aankopen in de (duurdere!) uren (tijdens dewelke de zon niet schijnt en er dus geen energie wordt gedeeld). De energieleverancier heeft dus een hogere gemiddelde inkoopkost, die hij uiteraard moet kunnen doorrekenen aan de klant. Voor je injectie geldt exact hetzelfde, maar dan omgekeerd.

Energiedelen veroorzaakt dus hogere gemiddelde energiekosten bij je energieleverancier. Hiermee hou je als klant best rekening bij het evalueren van de business case van energiedelen.

Als je klant bent bij BEE, wordt je afname al afgerekend op basis van de reële uurprijzen. Het voorbeeld hierboven werkt met maandgemiddelde prijzen, en is dus niet van toepassing op klanten van BEE. Klanten van BEE zien op de factuur ook maandgemiddelde prijzen terugkomen, maar die zijn gebaseerd op het reële verbruiksprofiel van de klant en op de uurprijzen waaraan dat verbruik werd aangekocht. Energiedelen zorgt er dus voor dat je minder energie via BEE aankoopt op uren met zon (en doorgaans lagere prijzen) en meer op uren zonder zon (en doorgaans hogere prijzen). Ook hier geld voor je injectie hetzelfde, maar omgekeerd.

Waarom worden extra kosten aangerekend voor klanten die aan energiedelen doen?

Hierboven werd reeds uitgelegd dat de energieleverancier hogere energiekosten heeft indien een klant aan energiedelen doet. Daarnaast ondervindt een leverancier nog bijkomende kosten.

De netbeheerders (in Vlaanderen gaat het om Fluvius, in Brussel om Sibelga en in Wallonië hoofdzakelijk over Ores en Resa) hebben er namelijk voor gekozen om de volumes die via energiedelen worden uitgewisseld, niet te behandelen via de normale energiemarktprocessen (Atrias en MIG6), maar via systemen die parallel daarvan werken, en dan nog eens afwijken tussen de verschillende netbeheerders. De leverancier moet dus extra ICT-systemen bouwen of aankopen om deze berichtgeving vanuit de netbeheerders te verwerken, en heeft daarnaast ook bijkomende operationele kosten.

Daarnaast hebben energieleveranciers de plicht om de balans op het energienet mee te behouden. Ze moeten hiervoor (op kwartierbasis!) evenveel energie aankopen dan hun klanten verbruiken, wat doorgaans gebeurd op de “day-ahead” markt, dus op basis van het voorspelde verbruik. Indien de portefeuille van een leverancier niet in evenwicht is, wordt hij geconfronteerd met onevenwichtstarieven, die een meerkost voor onevenwicht met zich meebrengen. Indien het volledige verbruik (of de volledige injectie) van een klant bij één leverancier zit, kan die leverancier een goede voorspelling maken en blijven de onbalanskosten onder controle. Indien een klant daarentegen aan energiedelen doet, heeft een leverancier geen goed zicht meer op het volume dat nog via de leverancier zelf zal worden afgenomen en welk volume via energiedelen zal worden ingevuld. De voorspelbaarheid daalt, en daardoor stijgen de onbalanskosten.

BEE kiest ervoor deze extra kosten transparant door te rekenen aan de klanten die ze veroorzaken, om geen hogere kosten te moeten aanrekenen aan de klanten die niet aan energiedelen doen.

De website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren.

Cookievoorkeuren instellen

Cookie policy
Cookievoorkeuren instellen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om het meeste uit deze site te halen.