Bio-energiecentrales van BEE

Bedrijven en overheden kunnen actief bijdragen tot een duurzame economie en klimaatneutrale samenleving, door samen met BEE te investeren in lokale energiecentrales die op hernieuwbare brandstoffen werken. De centrales van BEE combineren de laagste koolstofuitstoot met de hoogste efficiëntieniveaus en zijn zo dubbel duurzaam.

Bio-energiecentrales van BEE

BEE’s Bio-energie centrales draaien op niet-recycleerbaar industrieel afval

BEE gebruikt niet-recycleerbaar afval (het zogenaamde "restafval") als brandstofbron voor haar centrales. Het gaat om niet-recycleerbaar houtafval (B-hout) of om Refuse-Derived-Fuel (RDF) uit industriële restafvalstromen.

Uit dit afval produceren we niet alleen elektriciteit maar ook stoom en warmte, via warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit verhoogt het totale rendement van onze installaties aanzienlijk.

De drie energiestromen gaan via stoom- en warmtenetten en het elektriciteitsnet naar industriële bedrijven in de omgeving van de centrale.

Groene warmte veroorzaakt geen verhoging van de CO2-concentraties in de atmosfeer en wordt daarom als klimaatneutraal beschouwd. Door deze groene warmte te benutten, kunnen bestaande gasketels worden uitgeschakeld, wat ook de CO2-uitstoot vermindert.

Centrales op
B-houtafval

België is een toonaangevend land met een uitgebreide track record op het gebied van recyclage. Dat geeft BEE een concurrentievoordeel waarvan onze klanten meeprofiteren. Hout van containerparken wordt eerst gesorteerd. Het niet-herbruikbare deel (“B-hout”) wordt verkleind en per schip en vrachtwagen naar de productiesite gebracht. Daar verbranden we het B-hout en produceren we stoom onder hoge druk. Daarmee wekken we groene electriciteit én groene warmte op.


Waste-To-Energy centrales op industrieel restafval

BEE gebruik Refuse-Derived Fuel (RDF) als brandstof in haar Waste-to-Energy centrales.

Waste-to-Energy (WtE) is het proces waarbij energie wordt geproduceerd uit restafval afkomstig uit industriële processen.

BEE is gespecialiseerd in circulaire bedrijfsvoering en adviseert haar klanten ook over andere aspecten zoals afvaltriageprocessen en afvalaanvoerketens.


BEE ontzorgt : wij organiseren energieprojecten van A tot Z

BEE leidt energieproductieprojecten volgens het DBFMO-principe. Dat is een geïntegreerde contractvorm waarbij BEE als opdrachtnemer verantwoordelijk is voor financiering, ontwerp en bouw, onderhoud en exploitatie.

BEE heeft ervaring met financieringsconcepten voor grootschalige energieprojecten.

Wij zorgen voor alle contractuele aspecten om uw project gefinancierd te krijgen: de vergunningen, de contracten voor locatie, logistiek, bouw (EPC), exploitatie & onderhoud, MSA, brandstof/biomassa en afname.

BEE organiseert en neemt de leiding in de ontwerpfase, met de meest geschikte technologieën die vereist zijn in een hoogperformante warmtekrachtkoppelings-installatie. BEE staat vervolgens in voor de bouw en de operationele activiteiten gedurende de gehele levensduur van het project. Deze wordt uitgevoerd en gecontroleerd door zorgvuldig geselecteerde aannemers en technische teams.

BEE garandeert prijs en aanbod van groene stroom, warmte en stoom aan haar klanten en partners via CPPA’s

BEE overlegt met haar partners en klanten om tot een contractvorm te komen die het juiste evenwicht vindt tussen rendement en risico.

Als gevestigde energieleverancier aan Belgische B2B-bedrijven is BEE een van de pioniers van CPPA's: energiecontracten op lange termijn voor grootverbruikers van stroom, stoom en warmte met een zichtbare duurzame impact, waarbij het aanbod en de prijs van hernieuwbare energie op lange termijn verzekerd zijn.


BEE biedt duurzame investeringsmogelijkheden aan bedrijven én financiële partners

BEE gebruikt haar team van energie-experts, ontwikkelingsmanagers, (civiele) ingenieurs en financiële experts om een nieuw project te beoordelen, inclusief alle contracten en risico's die aan het project verbonden zijn.

Rekening houdend met de eisen van de verschillende investeringspartijen, worden alle contracten kritisch geanalyseerd en beheerd door onze financiële experts en adviseurs.

BEE investeert mee in het project en organiseert alle nodige langetermijncontracten voor de afname van energie. Als (mede-)eigenaar van de installatie blijft BEE verantwoordelijk voor het volledige beheer. Zo staan wij garant voor de combinatie van economisch en ecologisch rendement op lange termijn.

Referentieproject: de Bio Energy Base

Dankzij de Bio Energy Base zorgt BEE in de Gentse havenzone voor de levering van koolstofneutrale energie, en draagt ze tevens bij tot de klimaatdoelstellingen van de betrokken bedrijven.

Wilt u meer weten over onze unieke aanpak van duurzame warmte- en krachtcentrales?

Contacteer ons

De website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren.

Cookievoorkeuren instellen

Cookie policy
Cookievoorkeuren instellen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om het meeste uit deze site te halen.